„Wielki Test o Piłsudskim” – rozgrzewka
pytanie 2 z 10

Do ulubionych rozrywek marszałka należało:

Dalej