„Wielki Test o Przyrodzie” – rozgrzewka 2
pytanie 2 z 10

Główną przyczyną smogu w Polsce jest:

Dalej