4/10Wielki Test o Podatkach
Śpiewająco na pytania odpowiadali Andrzej Krzywy oraz Ifi Ude (fot. Natasza Młudzik)