Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki
środa, 08 sierpnia 2018
Ćwiczenia antyterrorystyczne Renegade
MON pomaga Powstańcom Warszawskim
Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki

Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki