Rozwiąż „Wielki Test o Europie”
pytanie 3 z 36

Zgodnie z unijną koncepcją wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w materiałach pisanych w wersji elektronicznej należy stosować jak najbardziej czytelne czcionki, czyli:

Dalej