2/9Wielki Test o Żywności 2015
Uczestnicy testu odpowiadali na pytania w pięciu rundach (fot. I. Sobieszczuk/TVP)