4/14Wielki Test o Polskich Siłach Zbrojnych
Robert Koszucki tuż przed programem przeszedł szkolenie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Czy zdobyte umiejętności pomogły mu w teście? (fot.J. Bogacz/TVP)