2/14Wielki Test o Polskim Parlamentaryzmie
Uczestnicy byli świetnie przygotowani jak m.in. Agnieszka Porzezińska i Elżbieta Pietrzak (fot. TVP)