2/10Wielki Test o Pomnażaniu Pieniędzy na zdjęciach
... oraz Maciej Kurzajewski (fot. TVP)