Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024
środa, 20 września 2017
Kodeks
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

(fot. shutterstock.com)

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest realizowany od 2006 r. Pierwszą edycję prowadziliśmy w latach 2006-2015. Obecnie trwa druga – przewidziana na lata 2016-2024.
Pobierz treść programu.

Działania obecnej edycji
W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych:

• utrwalamy prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia,
• zwiększamy świadomość społeczeństwa dotyczącą przyczyn zachorowań na nowotwory,
• prowadzimy profilaktykę, szczególnie chcemy zapobiegać nowotworom: płuc, piersi, jelita grubego i szyjki macicy,
• uzupełniamy i wymieniamy zużyty sprzęt medyczny, który służy do wykrywania i leczenia nowotworów.

Cele obecnej edycji programu
W wyniku realizacji programu chcemy:

• zbliżyć się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory, które najczęściej kończą się śmiercią pacjenta,
• zwiększyć wiedzę Polaków na temat stylu życia, który zapobiega chorobom nowotworowym,
zwiększyć liczbę zgłoszeń na badania profilaktyczne,
• poprawić wykrywalność nowotworów, na które pacjenci chorują najczęściej,
• poprawić przeżywalność chorych na nowotwory, które najczęściej kończą się śmiercią pacjenta,
• zwiększyć dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, które służą do wykrywania i leczenia nowotworów, oraz zlikwidować różnice w tym zakresie między placówkami,
• zwiększyć wiedzę i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach, które mają zastosowanie w diagnostyce onkologicznej,
• poprawić funkcjonowanie systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakość publikowanych danych.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
• Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165, z późn. zm.)