„Wielki Test o Podatkach” – rozgrzewka 3

Znikający podatnik to:

sprawdź odpowiedź