„Wielki Test o Europie” – rozgrzewka 2
pytanie 1 z 10

W ilu państwach EURO jest prawnym środkiem płatniczym?

Dalej