„Wielki Test o Piłsudskim” – rozgrzewka
pytanie 1 z 10

Ile rodzeństwa miał Józef Piłsudski?

Dalej