Rozwiąż „Wielki Test o Przyrodzie”
pytanie 2 z 36

Wydzielony obszar ochronny wokół rezerwatu przyrody lub parku narodowego to:

Dalej