Jak segregować odpady?
poniedziałek, 27 listopada 2017
„Wielki Test o Przyrodzie” rozwiązany!
Dbajmy o klimat
Jak segregować odpady?

169

Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste!
Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego. 

 Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. 

 Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei. 

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni. 

 Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.
Prawidłowa segregacja 

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji sprawdź poniżej lub na stronie internetowej swojej gminy. Możesz w tym celu użyć naszej wyszukiwarki gmin.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

Należy wrzucać

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
plastikowe opakowania po produktach spożywczych opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
puszki po konserwach 
folię aluminiową 
metale
 kolorowe kapsle, 
zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać

butelek i pojemników z zawartością 
plastikowych zabawek 
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych 
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach i lakierach 
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD


PAPIER 

Należy wrzucać 

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki zeszyty i książki
papier pakowy 
torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać 

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach papierowych 
worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
tapet 
pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych ubrań


SZKŁO

Należy wrzucać

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) 
Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać 
Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów 
Szkła okularowego 
Szkła żaroodpornego 
Zniczy z zawartością wosku 
Żarówek i świetlówek 
Reflektorów Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
Luster Szyb okiennych i zbrojonych
Monitorów i lamp telewizyjnych 
Termometrów i strzykawek

UWAGA! Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło białe i kolorowe. 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

Należy wrzucać 

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty 
trociny i korę drzew 
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia
Nie należy wrzucać 

kości zwierząt 
oleju jadalnego 
odchodów zwierząt 
popiołu z węgla kamiennego 
leków 
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych 
MDF ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.