Rozwiąż „Wielki Test o polskich aktorach i aktorkach”
pytanie 1 z 36

Urodzona w Lipnie Apolonia Chałupiec przyjęła artystyczny pseudonim od nazwiska włoskiej poetki i światowe kino podbiła jako:

Dalej