„Wielki Test o Podatkach” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 10

Pani Ala skorzystała z usług gastronomicznych w pobliskiej restauracji. Pani Ala nie zażądała paragonu fiskalnego. Kelner obsługujący klientkę wręczył jej rachunek, wypisany ręcznie. Czy restauracja prawidłowo postąpiła, nie wydając Pani Ali paragonu?

Dalej