1/14Wielki Test o Polskich Siłach Zbrojnych
Tym razem w studiu Wielkiego Testu, oprócz dziennikarzy i artystów, zasiedli przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (fot. J. Bogacz/TVP)