2/14Wielki Test o Polskich Siłach Zbrojnych
Test poprowadzili Joanna Dekiert i Maciej Kurzajewski (fot. J. Bogacz/TVP)