„Wielki Test o Powietrzu” – rozgrzewka 3
pytanie 1 z 7

System handlu uprawnieniami do emisji nie obejmuje emisji z sektora:

Dalej