Rozwiąż „Wielki Test. 100 lat Niepodległości”
pytanie 2 z 36

W ramach reformy ministra Władysława Grabskiego w 1924 r. utworzono Bank Polski, który rozpoczął emisję nowej waluty:

Dalej