Tłumacz migowy to podstawa!
piątek, 30 listopada 2018
Cyfrowe ułatwienia to także dostępność!
Niedostępna strona internetowa utrudnia życie!
Tłumacz migowy to podstawa!

 

Jak sprostać standardom szkoleniowym?
Choć zdajemy sobie sprawę, że osoby z niepełnosprawnościami mają szczególne potrzeby, często zapominamy, że to my wszyscy musimy starać się im sprostać. Tak jest np. w przypadku osób niesłyszących. Ten filmik odpowiada na pytanie, w jaki sposób można im pomóc podczas organizacji jakiegoś wydarzenia, podczas rekrutacji w firmie czy udziału w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich.