„Wielki Test o Europie” – rozgrzewka 2
pytanie 1 z 10

Która z wymienionych instytucji nie ma w Brukseli swojej siedziby głównej?

Dalej