„Wielki Test o Podatkach” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 10

Czy otrzymanie środków pieniężnych w darowiźnie od rodziców podlega zgłoszeniu w PIT-37 lub PIT-36?

Dalej