„Wielki Test o Unii Europejskiej” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 10

Ile państw weszło do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.?

Dalej