„Wielki Test o Lesie” – rozgrzewka 1
pytanie 2 z 10

Jaki procent wszystkich drzew w Polsce stanowią drzewa liściaste?

Dalej