„Wielki Test o II Wojnie Światowej” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 10

Które z wymienionych polskich miast zostało zniszczone w ponad 70 procentach w wyniku przeprowadzonego 1 września niemieckiego nalotu?

Dalej