Rozwiąż „Wielki Test o II Wojnie Światowej”
pytanie 2 z 36

Gdzie w sierpniu 1939 r. Niemcy i ZSRR podpisały Pakt Ribbentrop–Mołotow, który faktycznie oznaczał IV rozbiór Polski?

Dalej