„Wielki Test o Ekologii” – rozgrzewka 2
pytanie 1 z 15

Na którym kontynencie średnia opadów jest najmniejsza?

Dalej