Rozwiąż „Wielki Test o Miłości”
pytanie 2 z 36

Gdzie żyli Romeo i Julia, nieszczęśliwie w sobie zakochani członkowie dwóch zwaśnionych rodzin, młodzi bohaterowie dramatu Szekspira?

Dalej