Rozwiąż „Wielką Maturę Polaków”
pytanie 1 z 30

Jacek Soplica w poemacie „Pan Tadeusz” obawiał się prosić o rękę Ewy, aby Stolnik Horeszko nie podał mu czarnej polewki, czyli:

Dalej