„Wielki Test o Literaturze” – sprawdź swoją wiedzę
pytanie 2 z 36

Co „z dziecinną radością” zrobił pan Tadeusz w epopei Adama Mickiewicza, „by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek”?

Dalej