Jan Wyżykowski
czwartek, 15 września 2022
Trwa Wielki Test. Polscy Wynalazcy i Odkrywcy
Ignacy Domeyko
Jan Wyżykowski

Jan Wyżykowski

Urodził się 31 marca 1917 roku w Haczowie powiat Brzozów. Tam też ukończył szkołę powszechną. W 1936 roku, po złożeniu egzaminów dojrzałości, rozpoczął w Krakowie studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Górniczym, uzyskując w 1950 roku tytuł inżyniera i magistra nauk technicznych. Pracę zawodową rozpoczął w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.
Na początku 1950 roku został przeniesiony do Państwowego Instytutu Geologicznego do Wydziału Rud na stanowisko kierownika pracowni miedzi. Wtedy podejmuje pierwsze prace badawcze w Sudetach. W 1955 roku rozpoczyna prace poszukiwawcze na obszarze Przedsudeckim. W 1957 roku dokonuje odkrycia jednego z największych w Europie, a także i na świecie, złóż rud miedzi w rejonie Sieroszowice - Lubin. W dowód uznania jego zasług Rada Państwa odznaczyła go Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru Pracy I Klasy oraz przyznała Nagrodę Państwową I stopnia. 

Jan Wyżykowski jest autorem wielu prac naukowych dotyczących nie tylko złóż miedzi, ale także przeróbki węgla, hydrogeologii, geologii stratygraficznej i tektoniki. Pracę zawodową łączył z aktywną działalnością społeczną. 

Zmarł 29 października 1974 roku w Warszawie.