„Wielki Test o Wodzie” – quiz nr 3
pytanie 1 z 10

Jak nazywa się proces wsiąkania wody opadowej w podłożę i przesiąkanie przez nie ruchem w przybliżeniu pionowym?

Dalej