Rozgrzewka przed „Wielkim Testem o Skarbach Ziemi”
pytanie 1 z 9

Na określenie grubości warstwy złożowej geolodzy używają terminu:

Dalej