„Wielki Test o Europie” – rozgrzewka 3
pytanie 1 z 11

Który z wymienionych krajów przystąpił do Unii Europejskiej przed rokiem 2004?

Dalej