„Wielki Test o Przyrodzie” – rozgrzewka 3
pytanie 2 z 10

Ile drzew rocznie sadzą Polscy leśnicy:

Dalej