Rozwiąż „Wielki Test z Historii. Polscy dowódcy”
pytanie 1 z 37

Przez siedem dni Westerplatte odpierało ataki z powietrza, morza i lądu. Po kapitulacji Niemcy w dowód uznania zezwolili dowódcy, majorowi Henrykowi Sucharskiemu:

Dalej