„Wielki Test o Powietrzu” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 10

Co oznacza pojęcie adaptacja do zmian klimatu?

Dalej