„Wielki Test o Klimacie” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 24

Zgodnie z Polskim prawodawstwem odpady w paleniskach domowych można spalać:

Dalej