„Wielki Test o Zdrowiu” – rozgrzewka 1
pytanie 1 z 10

Rocznie w Polsce złośliwe nowotwory są rozpoznawane u:

Dalej