Rozgrzewka przed „Wielkim Testem o Energii Jądrowej”
pytanie 1 z 24

Zawartość rozszczepialnego izotopu U-235 w uranie naturalnym wynosi:

Dalej