Rozgrzewka przed „Wielkim Testem o Energii Jądrowej”
pytanie 2 z 24

Proces wzbogacania uranu ma na celu zwiększeniu udziału izotopu:

Dalej