„Wielki Test o Powietrzu” – rozgrzewka 2
pytanie 1 z 10

W jakim mieście odbędzie się 24. Szczyt Klimatyczny ONZ?

Dalej