„Wielki Test o Powietrzu” – rozgrzewka 2
pytanie 2 z 10

Który celebryta – aktor i polityk – zdecydowanie opowiada się za ochroną klimatu?

Dalej