Rozgrzewka przed „Wielkim Testem. Polscy Wynalazcy i Odkrywcy” – pytania ogólne
pytanie 1 z 5

W jakich krajach KGHM Polska Miedź posiada aktywa górnicze?

Dalej