Rozwiąż „Wielki Test Sportowiec Stulecia”
pytanie 1 z 36

W latach siedemdziesiątych dzieci grały na podwórkach w kapsle imitując Wyścig Pokoju. Każdy chciał być wtedy:

Dalej