„Wielki Test o Lesie” – rozgrzewka 3
pytanie 2 z 10

Zasadę stosowaną m.in. w Lasach Państwowych, mówiącą o tym, że wycięte drzewa należy zastąpić nowo posadzonymi (tzw. regułę dbałości o drewno) sformułował:

Dalej