„Wielki Test o II Wojnie Światowej” – rozgrzewka 2
pytanie 2 z 10

Jaką formację wojskową Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie określano jako: „Cyrk Skalskiego”?

Dalej