Rozwiąż „Wielki Test o II Wojnie Światowej”
pytanie 1 z 36

Kto w maju 1939 r., odrzucając żądania Hitlera, powiedział: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę”?

Dalej